Tất cả các bài viết trong mục

Cười

TRUYỆN CƯỜI

images

Đằng nào cũng bị loại Trong 1 cuộc thi vấn đáp: GV: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục? HS: Dễ quá! 499 cục . . GV: Làm thế nào trong 3…

Chi tiết