Những điều phải biết khi sử dụng đất – Infographic

phải biết khi sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được quy định tại các Điều 166, 170 và 179 của Luật Đất đai 2013.

phải biết khi sử dụng đất

Mai Phương

LH: 0903701139
NAMPHATLAND.COM.VN

Facebook Comments