TP.HCM: Gần 40.000 căn nhà được phép bán ra thị trường

Gần 40.000 căn nhà được phép bán

Trong 11 tháng đầu năm 2017, TP.HCM đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 80 dự án, với tổng số 38.583 căn nhà.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, lũy kế từ đầu năm 2017 đến nay, thành phố đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 80 dự án, với tổng số 38.583 căn nhà. Trong số này, có 34.131 căn hộ và 4.452 căn nhà thấp tầng, tổng giá trị cần huy động là 75.569 tỷ đồng.

Gần 40.000 căn nhà được phép bán

TP.HCM có 38.583 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn từ đầu năm

Liên quan đến tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, trong 11 tháng đầu năm, thành phố cũng đã ban hành 14 quyết định giao đất cho các nhà đầu tư với tổng diện tích 342.491,7 m2. Đồng thời, cấp 855 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 2.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức.

Bên cạnh đó, thành phố còn cấp 2.865 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 25.398 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân. TP.HCM cũng đã cấp 3.966 giấy phép xây dựng, với tổng diện tích sàn xây dựng 1.398.691,65m2.

Đáng chú ý, trong 11 tháng đầu năm 2017, thành phố tổ chức kiểm tra 8.359 lượt công trình xây dựng thì đã phát hiện 276 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, chiếm tỷ lệ 3,3% trên tổng số lượt kiểm tra. Trong đó, xây dựng không phép 124/276 trường hợp (so với cùng kỳ tăng 17%); công trình sai phép là 101/276 trường hợp (so với cùng kỳ giảm 7,3%).

Diệu Thủy(Vietnamnet)

LH: 0903701129
NAMPHATLAND.COM.VN

Facebook Comments